Project Description

Park Daalhuizen, Velp

Het huidige Park Daalhuizen is gesitueerd op de Veluwezoom en vormt de kern van een ooit veel grotere buitenplaats die voor het eerst genoemd wordt in het begin van de 16e eeuw. Daalhuizen wordt in 1794 als buitenplaats gesticht door Gerard van Hasselt (1751-1825). Bijzonder in de aanleg zijn de vijver met sprengkop, het bijzondere bomensortiment en het monument dat in 1815 door Van Hasselt werd geplaatst ter ere van de latere koning Willem II. Zijn optreden in de veldslagen bij Quatre Bras, Waterloo, Hasselt en Leuven tegen Napoleon inspireerde Van Hasselt tot het oprichten van een gedenksteen met de tekst ‘AAN DEN JONGENHELD WILLEM F G L PR. V ORANIE EN ALLE ZYNE BRAVE WAPEN BROEDEREN VAN 1815 TOEGEW’.

Tussen 1858 en 1952 is de buitenplaats in handen van de familie De Roo, die een nieuw huis laten bouwen en het park omtoveren tot een botanisch paradijs met een grote oranjerie en veel bijzondere bomen en planten. De historische bebouwing in Park Daalhuizen is tegenwoordig nagenoeg verdwenen. In de jaren ’40 en 50 is het landgoed verkaveld. Hoofdhuis, koetshuis, oranjerie, en kas zijn in de 20e eeuw gesloopt. Het sterk verkleinde Daalhuizen kwam in 1982 in handen van de gemeente, die er een openbaar park van maakte.

De huidige eigenaar, de gemeente Rheden, heeft al enige jaren een specifiek landgoederenbeleid en neemt een actieve houding aan ten aanzien van kwaliteitsborging en –verbetering van de landgoederen. Bij Park Daalhuizen ontbrak het echter aan een grondige cultuurhistorische beschrijving en waardestelling die als onderlegger kan dienen bij toekomstige ontwikkelingen. Om hierin te voorzien verrichte Stichting In Arcadië tuinhistorisch onderzoek naar Park Daalhuizen te Velp. Het project omvat een historisch onderzoek (kaart-, archief-, literatuur- en veldonderzoek), een inventarisatie van de actuele situatie en een tuinhistorische waardestelling.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden
Locatie: Velp, Gelderland
Jaartal: 2017