Project Description

De eeuwenoude kasteelruïne Bleijenbeek is onderdeel van het landgoed Bleijenbeek in het Limburgse Afferden. De kern vanhet landgoed bestaat uit de kasteelruïne op een omgracht terrein, met restanten van een tuinaanleg en een imposante lanenstructuur. De ruïne, de tuinrelicten, de lanenstructuur en de buitengracht zijn beschermd als rijksmonument. Samen vormen zij de complex historische buitenplaats Bleijenbeek.
Stichting In Arcadië verrichtte onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de tuin- en parkaanleg en landgoed Bleijenbeek. Ook stelde zij een waardestelling op. Voor de tuin binnen de gracht rondom de kasteelruïne maakte Stichting In Arcadië een terreininrichtingsontwerp. De basisaanleg, fase 1 van het project, is inmiddels voltooid. Het resultaat is dat de tuinruïne geconsolideerd is en is ingericht als beleeftuin voor publiek. Kijk voor een indruk van dit resultaat naar het volgende filmpje op youtube. Fase 2, het verder inrichten als bezoekersattractie en het toevoegen van een bloementuin, is nog in voorbereiding.

Opdrachtgever: Stichting Kasteelruïne Blijenbeek
Locatie: Afferden, Limburg
Jaartal: 2013-2016