Hét Nederlandse Kassenboek – update

  • 2 april 2019

  In september 2018 konden we verheugd mededelen dat dankzij financiële bijdrages van verschillende fondsen, instellingen en particulieren het benodigde bedrag voor de digitale publicatie het Kassenboek bijeen was. Inmiddels zijn de redactiewerkzaamheden door Stichting In Arcadië afgerond en is de vormgever begonnen met het opmaken van het boek en de website. De officiële lancering van de website staat gepland voor het najaar van 2019. Lees hier meer over het project.

  Voorbereiding herstel en onderhoud Buitenplaats ‘Huis te Jaarsveld’ in volle gang

  • 18 maart 2019

  Op de website van allesvanlopik.nl is op 17 maart een artikel geplaatst over de herstel- en onderhoudswerkzaamheden van de buitenplaats ‘Huis te Jaarsveld’. In het artikel wordt in gegaan op de werkzaamheden tot zover en wat de planning is voor de komende jaren. Lees het hele artikel hier.

  Plannen voor de Koekamp in Den Haag ingestemd

  • 20 februari 2019

  Op 14 februari heeft de gemeenteraad de plannen voor de Koekamp ingestemd. Naar verwachting zal de uitvoering  van de plannen beginnen in het 4e kwartaal van 2019. De plannen behelzen een opknapbeurt van het park Koekamp, de aansluiting op de toekomstige groene inrichting van het Koningin Julianaplein, een groene verbinding met het Haagse Bos en een informatiecentrum van Staatsbosbeheer in het park. Kijk voor meer informatie over het gehele project op de website van gemeente Den Haag.

  Stichting In Arcadië heeft in het kader van dit project een historisch onderzoek gedaan naar de Malieveld, Koekamp en de Koekamplaan. Zie hier meer over het project.

  Vakantieperiode

  • 11 december 2018

  In verband met de kerstvakantie is Stichting In Arcadië gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

  Stichting In Arcadië betrokken bij restauratie en herinrichting tuin- en parkaanleg van Calorama

  • 20 november 2018

  Begin dit jaar heeft de gemeente Noordwijk samen met B(l)oeiende Bollenstreek en het bestuur van Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen  de overeenkomst voor de subsidietoekenning getekend voor de restauratie en herinrichting van de tuin- en parkaanleg van Calorama. In de komende drie jaar zal de tuin- en parkaanleg gefaseerd aangepakt worden. Per fase zal Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië, in samenwerking met Luc van Dam, Limes Landschapsadvies, het restauratie- en herinrichtingsproces begeleiden. Zie hier meer over het project.

  Het project wordt uitgevoerd door Blaauwendraat Landschapsverzorging en Marco Hulsebosch Tuinaanleg & Onderhoud.

  Interview Peter Verhoeff voor De Limburger als lid erfgoedcommissie

  • 12 november 2018

  In De Limburger van 9 november stond een artikel van Het Limburgs Landschap met de titel ‘We herstellen het monument in zijn doorleefde staat’. In dit artikel vertelt Peter Verhoeff van Stichting In Arcadië over het restauratieproject van Nieuw Ehrenstein, waarbij als uitgangspunt gekozen is om te behouden en te accentueren wat er bewaard is gebleven uit de verschillende ontwikkelingsperiodes, maar dan met het comfort van nu. Bij de restauratie zet Het Limburgs Landschap in op duurzaamheid. Lees het hele artikel hier.

  Winnaar Prijsvraag park Huis Doorn bekend

  • 8 oktober 2018

  Vandaag is de winnaar van de prijsvraag voor drie elementen in park Huis Doorn bekend gemaakt. Het ging om een ontwerp voor een voetbrug, een folly en een door de ontwerper zelf te bepalen aanvulling het park. De ontwerpen van bureau Gijs Van Vaerenbergh zijn door jury unaniem gekozen vanwege de samenhang tussen de elementen en de kwaliteit van de voorstellen. Kijk voor meer informatie over het project en het juryrapport, met o.a. de toelichting van de ontwerper, op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Stichting In Arcadië heeft in opdracht van de Rijksoverheid een historisch onderzoek gedaan naar en ontwerp gemaakt voor de tuin- en parkaanleg van Huis Doorn. Zie hier meer over het project.

  Stichting In Arcadië gaat verhuizen

  • 2 oktober 2018

  Per 1 december verhuist Stichting In Arcadië naar het Klooster Onze lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort. Het nieuwe adres is: Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort. Het telefoonnummer, de e-mailadressen en de website blijven ongewijzigd.

  Het project gaat van start!

  • 27 september 2018

  We zijn verheugd te kunnen mededelen dat dankzij financiële bijdrages van verschillende fondsen, instellingen en particulieren het benodigde bedrag voor de digitale publicatie van Het Nederlandse Kassenboek sinds deze week bijeen is. Dat betekent dat het project van start kan! Wij verwachten in december 2018 te beginnen met de redactiewerkzaamheden en plannen de officiële lancering van de website in het najaar van 2019. Wij houden u via onze website op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.

  Nog even inlezen en dan kan de jaarlijkse snoei van het leifruit weer beginnen

  • 10 september 2018

  De warme zomer is voorbij en we schieten gevoelsmatig meteen de herfst weer in. In november is het weer zover, de jaarlijkse snoei van de leifruitbomen. In het boek De teelt van leifruitbomen beschrijft J.M. Freriks de fijne kneepjes van het vak. Bestel het boek via onze website.

  Definitief Plan voor de Koekamp in Den Haag is rond

  • 17 juli 2018

  Afgelopen donderdag is het definitieve plan van de Koekamp toegestuurd aan de raadsleden. Wethouder Richard de Mos en Staatsbosbeheer zijn enthousiast over de huidige plannen. Het dossier zal na de zomer in de raad worden besproken. Lees het volledige artikel op de website van het AD.

  Tuin Hofje van Hoogelande feestelijk geopend

  • 22 juni 2018

  De gerestaureerde binnentuin van het Hofje van Hoogelande in Den Haag is door de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, feestelijk geopend. Het historisch onderzoek, de waardestelling en het ontwerp zijn gemaakt door Stichting In Arcadië. De herstelde tuin heeft haar oorspronkelijke inrichting met twee door hekken omgeven bleekvelden terug gekregen. Op verzoek van de huidige bewoonsters zijn er terrassen en bloemperken in het ontwerp verwerkt. De tuin is weer herkenbaar als een typisch voorbeeld van de ‘Haagse hofjesstijl’, die rond 1900 in zwang was, maar momenteel zeer zeldzaam is. De restauratie van de tuin is het sluitstuk van een algehele restauratie en kwaliteitsverbetering van het hofje, waaraan het bestuur reeds vele jaren werkt.  Zie hier meer over het project.

  Ontwerpprijsvraag Park Huis Doorn

  • 16 mei 2018

  Vorig jaar heeft Stichting In Arcadië in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het Definitief Ontwerp van Park Huis Doorn afgerond. Zie hier meer over het project. Dit jaar zullen de eerste stappen gezet worden voor de renovatie van het park. Met deze renovatie wordt de nationale en internationale cultuurhistorische betekenis van het park weer duidelijk.

  Voor drie niet in het DO opgenomen onderdelen in het park van Huis Doorn heeft het Rijksvastgoedbedrijf een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Hiermee kan een eigentijdse laag aan het park worden toegevoegd. Twee van de drie onderdelen zijn bedoeld ter vervanging van de verdwenen historische Schwebebrücke en het Kalverhok.

  Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ruimtelijk ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, architecten, kunstenaars en productontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau. Er kan individueel of in teamverband worden ingeschreven. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

  Overeenkomst restauratie en herinrichting tuin en park Calorama getekend

  • 3 mei 2018

  De tuin- en parkaanleg van Calorama betreft een rijksmonument waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Stichting In Arcadië heeft enkele jaren geleden een beheer- en restauratieplan opgesteld voor de laatste particuliere eigenaar H.M. baron Taets van Amerongen van Renswoude. Sinds het overlijden van baron Taets van Amerongen in 2015 staat zijn erfgenaam, Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, aan het roer om de tuin- en parkaanleg van Landgoed Calorama te restaureren.

  In 2017 is B(l)oeiende Bollenstreek opgericht, een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen om de natuurlijke omgeving van deze gemeentes grensoverschrijdend te benaderen. In samenwerking is een gebiedsprogramma opgesteld en aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. Op basis van dit programma is een subsidie beschikbaar gesteld om een aantal ‘Parels’ prioriteit te verlenen om verder te ontwikkelen. Landgoed Calorama komt voor deze subsidie in aanmerking.

  Op 26 mei heeft de gemeente Noordwijk samen met B(l)oeiende Bollenstreek en het bestuur van Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen  de overeenkomst voor de subsidietoekenning getekend. In de NOORDWIJKER stond op 1 mei 2018 de gebeurtenis in de krant. De restauratie van de tuin- en parkaanleg zal plaatsvinden in de komende drie jaar. Zie hier meer over het project.

  Tuinhistorische quickscan Marlot en Reigersbergen

  • 30 april 2018

  Stichting In Arcadië start in opdracht de gemeente Den Haag een tuinhistorische quickscan naar de landgoederen Marlot en Reigersbergen. De gemeente heeft gevraagd om de historische ontwikkeling van de tuin- en parkaanleg in beeld te brengen en een voorlopige waardestelling op te stellen. Tevens is Stichting In Arcadië gevraagd om ten aanzien van het verjongen van het bomenbestand en het revitaliseren van de parken aanbevelingen te doen op basis van de resultaten van het onderzoek.

  Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos #PARJAPEstepona18

  • 28 maart 2018

  Het internationale congres over openbare tuinen en parken van het PARJAP (Parques y Jardines Públicos) is dit jaar van 18 tot 21 april in Malaga, Spanje. De onderwerpen op het congres zijn zeer divers, zo wordt er gesproken over het conserveren en beheren van orchideeën maar ook de verbouwing van Plaza de España in Madrid. Peter Verhoeff is gevraagd om een presentatie te geven over het conserveren en revitaliseren van historische tuinen en parken in Nederland in het algemeen. Zijn presentatie gaat over Nederlands erfgoed met nadruk op de parken van Zocher. Als highlight wordt de Keukenhof gepresenteerd als typisch Nederlands Zocherpark en presentatie tuin voor de Nederlandse bloembollensector. Kijk voor meer informatie op de website van het congres.

  Presentatie ondernemingsplannen voor Landgoed Eyckenstein

  • 15 maart 2018

  Morgen presenteren 60 studenten van de opleiding Management of Forest and Nature Organisations van Universiteit Wageningen in 12 groepjes van vijf studenten hun ondernemingsplannen voor Landgoed Eyckenstein. De helft van de studenten zal hun plan presenteren en de andere helft zal hun idee ‘verkopen’ door middel van een poster. De plannen worden door de docenten beoordeeld op de academische inhoud. Een jury bestaand uit Adriënne Vriesendorp, Ronald van Immerseel en Wout Delforterie zal op basis van de presentaties voor beide categorieën het, naar hun inzicht, beste ‘verdienmodel’ bepalen.

  Landgoed Eyckenstein is onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug en is een complex rijksbeschermde buitenplaats. Kijk voor meer informatie op de website.

  Het 800ste boek over de teelt van leifruit is verkocht!

  • 28 februari 2018

  Vandaag is het 800ste exemplaar De teelt van leifruitbomen van J.M. Freriks verkocht. In dit boek worden de fijne kneepjes van het vak toegelicht. De diverse mogelijke boomsoorten worden besproken qua snoei en welke vormen mogelijk zijn. Ook wordt er ingegaan op bodemsoorten, ziektes en knaagdieren. Dit boek is een waardevol lees- en naslagwerk als het gaat om de praktische teelt van leifruit. Bestel het boek via onze website.

  De teelt van leifruit blijft volop in de belangstelling te staan. Stichting In Arcadië heeft al op een aantal plaatsen ontwerpen gemaakt voor herstel van leifruitrekken. Zo ook op Vredenoord in Den Haag en Château Neercanne in Maastricht.

  Cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’

  • 19 februari 2018

  Er zijn voldoende aanmeldingen voorjaars cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ in maart. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan via de website van Gelders Restauratie Centrum.

  In deze cursus leer je als hovenier of tuinbaas hoe je op juiste wijze werkt aan en in historische tuinen en parken en hoe je onderbouwde keuzes kunt maken. Ronald van Immerseel is één van de docenten van deze cursus en gaat in op historische tuinstijlen en de ontwikkelingsgeschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen. Lees meer over deze cursus op de website van Gelders Restauratie Centrum.

  Start historische onderzoek Heidepark en Vredelust

  • 12 februari 2018

  Voor gemeente Tilburg gaat Stichting In Arcadië historisch onderzoek doen naar de twee naast elkaar gelegen landgoederen Heidepark en Vredelust. Deze landgoederen uit de late 19e eeuw zijn vroege voorbeelden van buitenplaatsen in de landgoederenzone langs de bosrijke gronden aan de uitvalswegen rond Tilburg. Het huis Heidepark is beschermd als rijksmonument, de parken van beide landgoederen zijn niet beschermd maar betreft wel een historisch waardevolle aanleg.

  Kassenboek – update

  • 30 januari 2018

  De fondsenwerving voor Het Nederland Kassenboek  is flink op stoom; de teller staat inmiddels op € 35.000,-. Om het project te realiseren is een kleine €50.000,- nodig. Om dit bedrag bijeen te krijgen heeft Stichting In Arcadië nog diverse subsidieaanvragen uit staan en publiceren we regelmatig artikelen in relevante media. In de afgelopen weken bijvoorbeeld op de website van Groente & Fruit, in de krant Het hele Westland, in de nieuwsbrief van de SKBL en op de website van MONUMENTAAL.

  Nieuw project: de singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad

  • 18 januari 2018

  Stichting In Arcadië werkt mee aan een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke oplossingen voor klimaatadaptatie op basis van een gebiedsgerichte erfgoedbenadering. Het project is een pilot en focust op Utrecht. Stichting In Arcadië verricht historisch onderzoek en denkt mee over de vraag welke oplossingen ter verbetering van de binnenstedelijke klimaatadaptatie (wateroverlast en hittestress) kunnen worden ingezet op basis van de historische landschappelijke thematieken van de binnenstad, de singelstructuur en het stedelijke waternetwerk van Utrecht.

  Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
  Betrokken partijen: OKRA landschapsarchitecten, Stichting In Arcadië, Gemeente Utrecht, RCE, Hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden en Wageningen University.

  Vakantieperiode

  • 18 december 2017

  In verband met de kerstvakantie is Stichting In Arcadië gesloten van maandag 25 december tot en met woensdag 3 januari. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018.

  Cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’

  • 13 december 2017

  Groen erfgoed staat volop in de belangstelling. Het is verbonden met ons verleden en onze identiteit. Het is het meer dan ‘waard om bewaard te worden’. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Hoe houd je groen erfgoed op een goede manier in stand? Hoe herken je de verschillende historische tuinstijlen en lagen? Hoe pak je onderhoud en herstel aan? Hoe maak je verantwoorde keuzes in beheer en instandhouding?

  De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ leert je als hovenier of tuinbaas hoe je op juiste wijze werkt aan en in historische tuinen en parken en hoe je onderbouwde keuzes kunt maken. Ronald van Immerseel is één van de docenten van deze cursus en gaat in op historische tuinstijlen en de ontwikkelingsgeschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen. Lees meer over deze cursus op de website van Gelders Restauratie Centrum.

  “De Leemcule”, een boek over een bijzondere buitenplaats

  • 19 november 2017

  Vandaag is het boek “De Leemcule” in een beperkte oplage verschenen. De eigenaar heeft het initiatief genomen tot deze uitgave, die de bijzondere buitenplaats in al haar facetten portretteert. Lees hier meer over deze publicatie.

  Herfstvakantie

  • 18 oktober 2017

  In verband de herfstvakantie is Stichting In Arcadië van 19 tot 22 oktober gesloten.

  De jaarlijkse snoeibeurt van het leifruit komt er weer aan

  • 19 september 2017

  Het begint langzaam herfst te worden en dan moeten de leifruitbomen weer gesnoeid worden. In het boek De teelt van leifruitbomen beschrijft J.M. Freriks de fijne kneepjes van het vak. Bestel het boek via onze website of via bol.com.

  Artikel in het tijdschrift Het Nederlands Landschap

  • 18 september 2017

  Naar aanleiding van het project ‘Kwaliteitsimpuls Zocherparken’ schreven Stichting in Arcadië en Korneel Aschman een artikel voor tijdschrift Het Nederlands Landschap, getiteld ‘Zocherparken op de agenda’.  Het artikel is gepubliceerd in het meest recente nummer (nr. 2, 2017); het tijdschrift is verkrijgbaar via uitgeverij Matrijs.

  Klik hier voor meer informatie over dit project.

  Vakantieperiode

  • 10 juli 2017

  In verband met ze vakantieperiode is Stichting In Arcadië van 24 juli tot 4 augustus gesloten.

  Onderzoeksresultaten Ploegpark verschenen in MONUMENTAAL

  • 26 april 2017

  Recent is in tijdschrift MONUMENTAAL een artikel verschenen over het Ploegpark te Bergeijk. In 2016 heeft Stichting In Arcadië, in opdracht van Bruns BV, een historisch onderzoek gedaan naar de parkaanleg door Mien Ruys. Klik hier voor een link naar het artikel. Dit artikel is afkomstig uit nationaal magazine MONUMENTAAL.

  Kijk voor de omschrijving het project hier.

  Voorplein en rentmeesterstuin van Kasteel Huis Bergh gepresenteerd

  • 21 april 2017

  Bij de opening van de nieuwe zomertentoonstelling op Kasteel Huis Bergh ‘Honderd Heiligen in Huis Bergh’ is ook het recent opgeleverde herinrichtingsproject voorplein en rentmeesterstuin aan het publiek gepresenteerd.

  Oplevering voorplein Kasteel Huis Bergh

  Kijk voor de omschrijving het project hier.

  Inspirerend Zocher-symposium in Zuid-Holland

  • 10 april 2017

  Op vrijdag 7 april werd op Huize de Paauw in Wassenaar het symposium ‘Kwaliteitsimpuls Zocherparken’ gehouden. Op deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland, werd de rapportage ‘Zogher, de fameuse aanlegger’ gepresenteerd, die Stichting In Arcadië samen met ‘Korneel Aschman advies en voorlichting in cultureel erfgoed’ opstelde. Het symposium werpt ook licht op de hoge kwaliteit van de Zocherparken in Zuid-Holland en actuele beheerproblematiek.

  In de presentaties van Stichting In Arcadië stonden de resultaten van het biografisch onderzoek centraal. Ook was er speciale aandacht voor de ontwerpstijlen van J.D. Zocher sr. en J.D. Zocher jr. en de 64 Zocherparken in Zuid-Holland. De hoge ontwerpkwaliteit die de Zochers in de 19e eeuw beroemd maakte werden uitgebreid in beeld gebracht.

  Naast Stichting In Arcadië spraken ook Inge Zweerts de Jong, wethouder cultureel erfgoed van de gemeente Wassenaar, Christian Bertram van de Universiteit van Amsterdam, Natascha Lensvelt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Korneel Aschman van ‘Korneel Aschman advies en voorlichting in cultureel erfgoed’, Wim Borgdorff, particulier eigenaar van een Zocherpark en Hennes Claassen, voorzitter van het Gilde van Tuinbazen en vrijwillige tuinbaas op buitenplaats Berbice.

  In het tweede deel van de middag stond de beheerproblematiek van de Zocherparken centraal. De sprekers gingen in op de noodzaak voor het ontwikkelen van conserveringsbeleid voor de parkaanleg (erfgoed-waarden) en een strategie voor instandhouding, herstel en verjonging van de beplantingen.

  Het was een drukbezochte en inspirerende Zocher-middag.

  Het rapport ‘Zogher, de fameuse aanlegger’ is hier te downloaden.

  Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend

  • 10 april 2017

  Voor de publicatie van Hét Nederlandse Kassenboek – waarvan de projectleiding in handen is van Stichting In Arcadië – heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie toegekend. Hét Nederlandse Kassenboek wordt het standaardwerk over de geschiedenis en ontwikkeling van (planten)kassen in Nederland en daarmee samenhangend de geschiedenis en ontwikkeling van de tuinbouw in Nederland.

  Het Cultuurfonds meldt in de toekenningsbrief: “De adviseurs van het Cultuurfonds juichen de publicatie toe, een dergelijke publicatie is niet eerder verschenen/gemaakt. Het draagt bij om de cultuurhistorische betekenis en de industriële geschiedenis vast te leggen en de bewustwording voor waardering en behoud van kassen te vergroten.”

  Inspirerende excursie voor beheerders van Zocherparken

  • 4 april 2017

  Dinsdag 4 april organiseerden Stichting In Arcadië en ‘Korneel Aschman – advies en voorlichting voor Cultureel Erfgoed’ een speciale bijeenkomst voor beheerders van Zocherparken in Zuid-Holland in het kader van het project Kwaliteitsimpuls Zocherparken.
  De drukbezochte dag begon op de buitenplaats Vredenoord in Den Haag waar landschapsarchitect Peter Verhoeff een leerzame rondleiding gaf door de onlangs gerestaureerde parkaanleg in landschapsstijl waarin de nieuwe inzichten in de ontwerpstijl van de Zochers werden toegelicht. In het Achterpark uit 1806 is de kenmerkende ontwerp- en beplantingsstijl van J.D. Zocher sr. duidelijk zichtbaar. Vervolgens werden de parken van Rust en Vreugd te Voorburg (door J.D. Zocher jr.) en de buitenplaats Berbice te Voorschoten (door J.D. Zocher sr.) bezocht. In beide parken werden de herkenbaar aanwezige ontwerpstijlen van beide Zochers toegelicht en de actuele beheerproblematiek besproken.

  Bijeenkomst voor tuinbazen - Kwaliteitsimpuls Zocherparken

  Van links naar rechts: Peter Verhoeff op Vredenoord (ontwerp van J.D. Zocher sr.), Korneel Aschman op Berbice (ontwerp J.D. Zocher sr. ) en zicht over de vijver van Berbice.

  Huis Bergh – herinrichting voorplein: uitvoering gestart!

  • 23 maart 2017

  In maart is gestart met de uitvoering van het herinrichtingsontwerp van het voorplein van Kasteel Huis Bergh te ’s-Heerenbergh, in de Gelderse Achterhoek. Stichting In Arcadië maakte een herinrichtingsontwerp waarin het voorplein zijn imposante 17e/18e-eeuwse indeling terugkrijgt met een centrale as, functionele bestrating, vier centrale bomen en een nieuw verlichtingsplan. De uitvoering wordt begeleid door Limes Advies en uitgevoerd door hoveniersbedrijf De Enk.

  Werkzaamheden Huis Bergh

  Kijk voor de omschrijving het project hier.

  Project ‘Kwaliteitsimpuls Zocherparken Zuid-Holland’ opgeleverd

  • 13 maart 2017

  In het rapport ‘Zogher, de fameuse aanlegger’ is een overzicht gegeven van alle Zocherparken op historische buitenplaatsen in de provincie Zuid-Holland. De ontwerpstijlen van met name J.D. Zocher sr. en J.D. Zocher jr. zijn uitgebreid in beeld gebracht en dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. In een afsluitend hoofdstuk zijn aandachtspunten voor beheerders en eigenaren van Zocherparken uitgewerkt. Het rapport wordt op 7 april officieel overhandigd tijdens een feestelijk symposium op huis De Paauw in Wassenaar.

  Speciaal voor de beheerders van Zocherparken in Zuid-Holland wordt op 4 april een bijeenkomst in verschillende Zocherparken georganiseerd. Centraal op deze dag staat de vertaling van de onderzoeksresultaten naar praktisch parkbeheer.

  In dit project heeft Stichting In Arcadië samengewerkt met ‘Korneel Aschman, advies en voorlichting in cultureel erfgoed’. Het project is voor de deelnemende gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar gecoördineerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland en werd financieel mogelijk gemaakt door de eerder genoemde gemeenten, provincie Zuid-Holland (in het kader van de zogenaamde erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland), het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

  Foto van de recent herstelde parkaanleg van de buitenplaats Vredenoord te Den Haag, naar ontwerp van Peter Verhoeff van Stichting In Arcadië.

  Kijk voor de omschrijving van het project hier.

  • 21 december 2016

  In verband met de kerstvakantie is Stichting In Arcadië gesloten van maandag 26 december tot en met dinsdag 3 januari. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017.

  Vijf buitenplaatseigenaren luiden de noodklok over subsidie op groenbeheer 

  • 24 oktober 2016

  “Zo’n 25 historische landgoederen in Nederland kunnen met ingang van 2017 het groenonderhoud niet meer bekostigen omdat het Rijk hun subsidieaanvragen niet heeft gehonoreerd.” 

  Op 7 oktober staat in de Stentor een artikel over het groenbeheer op de buitenplaats de Wildenborch. Eigenaar en bewoner Evert-Kees van de Plassche stuurde samen met de eigenaren van Kasteel Amerongen, Bingerden, Middachten en Zuylestein een brief naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees hier het artikel.

  Oplevering Haagse Hofje van Hoogelande 

  • 12 oktober 2016

  Woensdag 12 oktober is de Binnentuin van het Haagse Hofje van Hoogelande opgeleverd. Stichting In Arcadië heeft het ontwerp in Haagse Hofjesstijl gemaakt voor de restauratie van deze rijksmonumentale tuin. De bijpassende hekwerken zijn ontworpen op basis van foto’s van de originele hekwerken van de hand van architect W.B. van Liefland (1857-1919).  Lees meer

  Hofje van Hogelande

  Boekpresentatie ‘Statig Beetsterzwaag, Parklandschap rond een Fries Dorp’ 

  • 10 oktober 2016

  Op zondag 9 oktober is het boek ‘Statig Beetsterzwaag, Parklandschap rond een Fries dorp’ gepresenteerd onder grote belangstelling op Landgoeddag Lauswolt. Het boek is een bewerking van een onderzoeksrapportage door Stichting in Arcadië naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het parklandschap rondom Beetsterzwaag. Lees meer

  Boek presentatie

  Foto’s van Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl

  • 21 december 2015

  In verband met de kerstvakantie is Stichting In Arcadië gesloten van woensdag 23 december tot en met zondag 3 januari. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

  Provincie Gelderland nomineert 13 gebieden met ‘passie’ 

  • 6 november 2015

  Begin 2016 zal de provincie voor de zesde maal de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitreiken. Deze editie staat in het thema ‘passie’. Na een oproep aan diverse instanties zijn 56 gebieden voorgedragen. Eind oktober zijn er 13 gebieden genomineerd die kans maken op deze prijs.

  Park Scherpenzeel is één van de genomineerde. In 2013 heeft Stichting In Arcadië een historische waardestelling gedaan van het park ter ondersteuning van het Masterplan. De basis van het Masterplan is het ontwerp van S. van Lunteren, hij ontwierp zowel het huispark als het landschapspark. Zijn ontwerp is in hoofdlijnen nog aanwezig in het park. Dit zorgt ervoor dat Park Scherpenzeel één van de twee enig gaaf bewaarde ensembles is van deze 19e-eeuwse architect in Nederland (samen met Sandenburg, Utrecht, Langbroeker Wetering).

  In maart 2016 zullen er twee prijzen uitgereikt worden, elk t.w.v.€10.000,-. Een vakjury, onderbegeleiding van Jan Terlouw zal een winnaar aanwijzen. Maar ook alle Gelderlanders kunnen vanaf half december hun top 3 doorgeven! Tijdens een manifestatie zullen de winnaar in maart 2016 bekend gemaakt worden.

  Presentatie Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 

  • 1 oktober 2015

  Op zaterdagmiddag 10 oktober 2015 vindt de presentatie plaats van het laatste Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en ZeelandGeschiedenis van drie buitenplaatsen en KSHZ’. De presentatie wordt gegeven op buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen.

  Voor dit laatste jaarboek is uit elke provincie van het werkgebied van de KSHZ een onderwerp opgenomen. Voor Noord-Holland is dat de buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen door de heer Søren Ludvig Movig. Voor Zuid-Holland is gekozen voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaats Beresteyn te Voorschoten door Ronald van Immerseel. Voor Zeeland is het onderwerp de verdwenen buitenplaats Steenhove bij Middelburg door Ronald van Immerseel. Dit jaarboek wordt afgesloten met een artikel over 30 jaar reilen en zeilen van de KSHZ en haar werkzaamheden door Nina Wijsbek.

  Stichting In Arcadië heeft de eindredactie én uitgave van ‘Geschiedenis van drie buitenplaatsen en KSHZ’ verzorgd. Het boek is te koop via de website van de Kastelenstichting Holland en Zeeland via het bestelformulier.

  Herbestemming rentenierswoning complex Burcht te Wedde (Gr.) 

  • 19 maart 2015

  Het rijksmonument Hoofdweg 8 te Wedde wordt momenteel gerestaureerd en zal na de restauratie als pannenkoekenrestaurant in samenhang met het kinderhotel op de Burcht te Wedde  in gebruik worden genomen. Stichting In Arcadië maakt het ontwerp voor de inrichting van het erf van deze bijzondere zeventiende-eeuwse rentenierswoning.

  Revitalisatie oudste tuin van Nederland

  • 9 maart 2015

  Stichting In Arcadië werkt aan de revitalisatie van de ‘vergeten’ historische tuin van kasteel Huis Bergh. De geschiedenis van de Nieuwe Gaard als onderdeel van de Plantage gaat terug tot 1461 wanneer er sprake is van een ‘Tuin in de Vinckenborch’. Vanaf najaar 2014 wordt gewerkt aan de restauratie en herinrichting van de tuin waarvoor Peter Verhoeff (Stichting PHB/Stichting In Arcadië) het ontwerp heeft gemaakt . De feestelijke opening van de tuin is gepland in het voorjaar 2016 in combinantie met een tentoonstelling over de geschiedenis van De Plantage/ Nieuwe Gaard in het kasteel. Voor meer informatie zie www.huisbergh.nl en het recent verschenen artikel van Peter Verhoeff in het Tuinjournaal maart 2015, nummer 1.

  Arcadië nr. 13 is uit

  • 28 november 2014

  Deze week is de nieuwe Arcadië van de pers gerold. In dit nummer onder andere;

  • Landgoed de Hoevens
  • Vijvers om in te zwemmen. De geschiedenis van zwemvijvers en zwembaden op buitenplaatsen
  • Sport en spel op Soestdijk
  • De ceder. Boom op de buitenplaats
  • De onmisbare vrijwilliger
  • Piano’s met karakter.

  Het project 1boom

  • 7 november 2014

  1boom is een project waarbij een groot aantal vormgevers/kunstenaars een grote verscheidenheid aan producten/objecten laat zien, gemaakt van één boom. Natuur en cultuur gaan hand in hand. Traditioneel en duurzaam bosbeheer maakt moderne vormgeving mogelijk. 1boom is begonnen met een prachtige grote zomereik. De boom stond in het Kooibos van landgoed Middachten, tussen Dieren en Rheden. Op 27 maart 2013 is 1boom geveld (zie het filmpje),verzaagd en te drogen gelegd. Ambachtslieden, ontwerpers en kunstenaars verwerken sinds die tijd het kwaliteitshout, maar ook de bladeren, takken, het schors en het zaagsel tot een rijk scala aan producten, zullen worden tentoongesteld.

  In het kader van dit project zal Stichting In Arcadië in opdracht van Landgoed Middachten de ontwikkelingsgeschiedenis en het gebruik van het Kooibos door de eeuwen heen onderzoeken en meewerken aan de korte film door Lars Soerink over de ‘1boom’-boom in het Kooibos.

  Verkiezing eerste bestuur Vakgroep Groen Erfgoed

  • 29 oktober 2014

  Op woensdag 29 oktober 2014 hebben de leden van de Vakgroep Groen Erfgoed unaniem het eerste bestuur van hun beroepsvereniging gekozen en zijn akkoord gegaan met de oprichtingsdocumenten. De leden onderschrijven daarmee de doelstellingen van de Vakgroep Groen Erfgoed: professionalisering en kwaliteitsverhoging van de beroepsgroep, gesprekspartner voor o.a. overheden en draagvlak voor het behoud van groen erfgoed. Stichting In Arcadië is lid van de Vakgroep Groen Erfgoed.

  Belangstellenden en potentiële leden kunnen contact opnemen met de beroepsvereniging via de website www.vakgroepgroenerfgoed.nl

  De “Big Dig” op buitenplaats Wester-Amstel

  • 20 oktober 2014

  Op zaterdag 18 oktober is de kroon op het project ´herstel zichtassen Wester-Amstel´ geplaatst, conform het ontwerp van Stichting In Arcadië. Met hulp van vrienden, familie en vrijwilligers van Wester-Amstel zijn  tijdens de ´Big Dig´  12.000 crocussen geplant in de bermen van de Middenlaan en in de nieuwe taxustuin tussen het prieel en de kruidentuin in drie variëteiten; ´barr´s purple´,  ´whitewell purple´ en ´prins claus’. De crocussen  gaan voor een jaarlijks terugkerend paars, wit en purper spektakel in de maanden februari en maart zorgen.

  Presentatie Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland

  • 15 oktober 2014

  Op vrijdagmiddag 21 november 2014 zal de presentatie plaatsvinden van het Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland  ‘Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats genaamd Duino’. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle op buitenplaats  Zeeduin te Oostkapelle.

  Het jaarboek omvat de geschiedenis van de buitenplaats Duno in Oostkapelle in al haar facetten. Diverse auteurs beschrijven in zes hoofdstukken de archeologie, de bouwgeschiedenis, de Middeleeuwse geschiedenis, de eigenaren door de eeuwen heen en de tuin- en parkgeschiedenis van Duno. Stichting In Arcadië heeft de eindredactie én uitgave van  ‘Eene Aangename en Welgelegene Buitenplaats genaamd Duino’. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle verzorgd. Na 21 november is het boek te koop via de website van de Kastelenstichting Holland en Zeeland via het bestelformulier.

  Stichting In Arcadië in de spotlights van de gemeente Rheden

  • 6 oktober 2014

  De gemeente Rheden zet op haar facebookpagina inspirerende mensen die zich inzetten voor het erfgoed in de gemeente Rheden in de spotlights. Deze week Peter Verhoeff. Aanleiding is het historische onderzoek dat Stichting In Arcadië uitvoerde naar het landgoed als basis voor een op de historie gebaseerd(e) gebiedsvisie en maatregelenplan dat door de gemeente met alle eigenaren wordt ontwikkeld.

  Uitbreiding historisch onderzoek landgoed Oosterbeek te Wassenaar

  • 1 september 2014

  In het voorjaar van 20124 heeft Stichting In Arcadië een quick scan en voorlopige tuinhistorische waardestelling voor de tuin- en parkaanleg van landgoed Oosterbeek in Wassenaar opgesteld voor de eigenaar, de gemeente Den Haag. Tevens adviseert Stichting In Arcadië de gemeente bij de onderbouwing van de geplande verbeteringsprojecten in de openbaar toegankelijke parken van de landgoederen Clingendael en  Oosterbeek in Wassenaar. In opdracht van de gemeente gaat Stichting In Arcadië  de quick scan verder uitwerken tot een volledig historisch onderzoek met tuinhistorische  waardestelling.

  Vakgroep Groen Erfgoed opgericht

  • 21 augustus 2014

  Op 20 augustus is de Vakgroep Groen Erfgoed opgericht. De Vakgroep is een vereniging van en voor onderzoekers en planopstellers die beroepsmatig met het groene erfgoed bezig zijn. De leden van de Vakgroep Groen Erfgoed ondertekenen een gedragscode die  eisen stelt aan de kwaliteit en integriteit in hun beroepspraktijk. Lidmaatschap van de Vakgroep Groen Erfgoed zal staan voor erkenning en kwaliteit.

  Zomervakantie

  • 25 juli 2014

  Van maandag 28 juli tot en met vrijdag 15 augustus is Stichting In Arcadië gesloten. Ook het studiecentrum is in deze periode niet geopend. Vanaf maandag 18 augustus helpen wij u weer graag.

  Kantoorpand Stichting In Arcadië wint Architectuurprijs Amersfoort 2014

  • 7 juli 2014

  Op zondag 6 juli om 16.00 uur vond de prijsuitreiking van de Architectuurprijs Amersfoort 2014 plaats in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Pim van der Berg (publieksprijzen) en oud-wethouder Gert Boeve, voorzitter van de vakjury.

  Ons kantoorpand ’t Zand 44, een ontwerp van OOKarchitecten uit Amersfoort, won zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs in de categorie A (kleine gebouwen). Voor het volledige  juryrapport klik hier

  Boerderij Borghkeppel & panoramazicht Bergstein in Ellecom

  • 1 juli 2014

  De rijksmonumentale boerderij Borghkeppel en erve Maalderink op landgoed Middachten zullen worden herbestemd en herontwikkeld. Beide boerderijen liggen in het cultuurhistorisch waardevolle landgoederenlandschap van de Veluwezoom. Stichting In Arcadië stelt in opdracht van Landgoed Middachten een cultuurhistorische analyse van beide boerderijen en hun directe omgeving op.  De studie vormt een onderdeel van de vergunningsaanvragen.

  Arcadië nr. 12 is uit

  • 28 juni 2014

  Deze week is de Kinderspecial van het tijdschrift Arcadië van de pers gerold. In dit nummer onder andere;

  • 12 pagina’s gevuld door de kinderredactie
  • De kindertijd van freule Sjaantje. Stads- en buitenleven van de Friese aristocratie in de jaren 1860
  • Genieten op de buitenplaats. De kinderen van vroeger op buitenplaatsen
  • Lief en leed. Kinderen op kasteel Roosendael
  • Geboren in de kamer der folterwerktuigen. De zoon van de slotbewaarder van kasteel Heeswijk
  • Kinderen geboren aan de andere kant van het geluk. Kinderhotel Burcht te Wedde.

  Herbestemming hoeve Sint Gerlach 17

  • 8 juni 2014

  De rijksmonumentale hoeve Sint Gerlach 17 nabij Château Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul zal worden herbestemd. Stichting In Arcadië verricht in opdracht van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants historisch onderzoek inclusief cultuurhistorische waardestelling ten behoeve van de herbestemming naar deze hoeve en haar directe omgeving.

  Amersfoortse architectuurprijs 2014

  • 1 juni 2014

  Ons kantoor & kenniscentrum aan  ’t Zand 44 is in de categorie kleinere projecten genomineerd voor de Amersfoortse architectuurprijs. U kunt via www.architectuurprijsamersfoort.nl op ons stemmen.

  Herstelde zichtassen op Wester-Amstel

  • 27 mei 2014

  De monumentale buitenplaats Wester-Amstel viert tijdens de Amstellanddag op zondag 1 juni 2014 het herstel van de twee oude zichtassen langs het huis waarvoor  Stichting In Arcadië het ontwerp heeft gemaakt.  Voor meer informatie zie hier.

  Buitenplaatsen onderdeel van de Canon van Zeeland

  • 21 mei 2014

  Op 20 mei 2014 werd door Omroep Zeeland het canonvenster over de Zeeuwse buitenplaatsen uitgezonden.Het filmpje waar  Stichting In Arcadië aan heeft meegewerkt is hier te zien.

  Werkzaamheden aan de landgoederen Clingendael en Oosterbeek volgens de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

  • 3 april 2014

  Stichting In Arcadië gaat de gemeente Den Haag adviseren bij de onderbouwing van de geplande verbeteringsprojecten in de openbaar toegankelijke parken van Clingendael en Landgoed Oosterbeek in Wassenaar.  Beide parken kennen een imposante ontwikkelingsgeschiedenis die teruggaat tot in de 17e eeuw.

  Arcadië nr. 11 is uit

  • 27 maart 2014

  Deze week is het nieuwe nummer van het tijdschrift Arcadië van de pers gerold. In dit nummer onder andere;

  • de kasteelruïne van Bleijenbeek bij Afferden
  • de gevolgen van de noordelijke aftakking van de Betuwelijn voor het landgoederenlandschap van de Veluwezoom
  • de sporen van W.O. II, dadererfgoed op buitenplaatsen en landgoederen

  Extra nummer tijdschrift Arcadië

  • 13 maart 2014

  In 2014 verschijnt het tijdschrift Arcadië niet 2 maar 3 keer.  In juni zal een extra nummer getiteld Het Kind op de Buitenplaats verschijnen. Dit nummer van Arcadië zal niet alleen gaan over kinderen op de buitenplaats, maar zal deels ook door, voor en met kinderen worden geschreven. Hiertoe is een speciale kinderredactie benoemd die begin maart haar eerste redactievergadering op kasteel de Wildenborch bij Vorden hield.

  Lezing over tuin en parkaanleg Huis Scherpenzeel

  • 13 februari 2014

  Op 11 maart houdt Ronald van Immerseel een lezing voor Vereniging Oud Scherpenzeel over de tuin- en parkaanleg van Huis Scherpenzeel. In 2013 heeft Stichting In Arcadië in opdracht van stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting Landgoed Scherpenzeel  historisch onderzoek met waardestelling verricht naar de geschiedenis van tuin en park. Het onderzoek leverde verrassende nieuwe inzichten op. In de lezing zal hierop worden ingegaan.

  Herinrichting historische lanen ‘Kloppend hart Warmond’

  • 7 februari 2014

  In het hart van het beschermde dorpsgezicht Warmond worden twee scholen en een dorpshuis samengevoegd tot een ‘Brede school’. De bouw van dit gebouwencomplex wordt aangegrepen om de openbare ruimte van dit historisch waardevolle gebied opnieuw in te richten. Het project ligt ook in de ‘landgoedbiotoop’ van de naastgelegen historische buitenplaats Oostergeest.
  Stichting In Arcadië gaat in opdracht van de gemeente Teylingen een plan opstellen voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en de herinrichting van de historische lanen ‘Laan van Oostergeest’ en ‘Seminarielaan’.

  Nieuw ontwerp voor de tuinen van kasteelruïne Bleijenbeek

  • 6 februari 2014

  Stichting In Arcadië heeft het afgelopen jaar in samenwerking met Klement2 rentmeesters gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van de kasteelruïne Bleijenbeek te Afferden (Limburg). Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten in de ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed, kasteelcomplex en de tuinaanleg opgeleverd en veel inspiratie opgeleverd voor de herontwikkeling. Als vervolgopdracht gaat Stichting In Arcadië de tuinaanleg in de directe omgeving van de kasteelruïne opnieuw ontwerpen.

  Kwaliteitsregeling hoveniers in Gelders Monumentaal Groen

  • 5 Januari 2014

  De provincie Gelderland laat de mogelijkheden onderzoeken voor een ‘Kwaliteitsregeling Monumentaal Groen’. Het doel van deze regeling is eigenaren en beheerders van historische tuinen en parken in contact te brengen met vakbekwame hoveniers. Voor het toetsen van deze vakbekwaamheid zullen worden kwaliteitseisen worden opgesteld. Voor het project zal ook een website worden ingericht. Stichting In Arcadië neemt actief deel aan de klankbordgroep.
  Voor meer informatie: JNB, Partner in Leren en Ontwikkelen www.jnb-palo.nl

  Een nieuw directieteam en een nieuwe website voor Stichting In Arcadië

  • 1 januari 2014

  Nieuwe directie

  Met ingang van 1 januari is de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij Stichting In Arcadië veranderd. Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff vormen vanaf 1 januari 2014 samen het nieuwe directieteam.

  Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff zijn met enthousiasme begonnen aan hun nieuwe taak en hebben inmiddels verschillende nieuwe projecten opgestart. Een van hun eerste projecten is de algehele vernieuwing van de website van Stichting In Arcadië.

  Uitreiking Manifest Groen Erfgoed

  • 5 Februari 2013

  Het Manifest Groen Erfgoed is dinsdagmiddag 5 februari 2013 in Amersfoort uitgereikt aan de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de heer Cees van ’t Veen. De initiatiefnemers van het manifest verwierven afgelopen jaar steun van prominente organisaties en vele particulieren voor hun pleidooi om de aandacht bij de rijksoverheid voor de bijzondere rol en betekenis van het ‘historisch’ groen op de historische buitenplaats te vergroten.

  Heemschut ondertekent Manifest Groen Erfgoed

  • 24 Maart 2012

  Op zaterdag 24 maart 2012 vond tijdens de Themadag Verleden, Heden en Toekomst van de Historische Buitenplaats op Kasteel De Vanenburg te Putten de startmanifestatie voor de ondertekening van het Manifest Groen Erfgoed plaats. In het manifest wordt aandacht gevraagd voor het groene erfgoed op de historische buitenplaatsen. Erfgoedvereniging Heemschut is één van de vele organisaties die het manifest ondertekende.

  Themadag Buitenplaatsen

  • 9 maart 2012

  Themadag “Verleden, heden en toekomst van de historische buitenplaats”: Op 24 maart 2012 spreken deskundigen en eigenaren op buitenplaats De Vanenburg te Putten over de waarde, behoud en toekomst van historische buitenplaatsen. Stichting In Arcadië tekent op deze dag het Groen Manifest dat zij met Heemschut en de Nederlandse Tuinstichting opstelde. In dit manifest worden burgers en overheden opgeroepen meer te doen voor historische parken op buitenplaatsen. Aanmelden via www.tuinenstichting.nl.

  Roadshow 2012 met Pius Floris Boomverzorging

  • 15 december 2011

  In 2012 zal Stichting In Arcadië tijdens de jaarlijke roadshow van Pius Floris Boomverzorging een lezing geven over de instandhouding van groen erfgoed en de kansen die de gemoderniseerde monumentenzorg biedt. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die als opdrachtgever professioneel betrokken is bij groenbeheer.

  Daarnaast hoort u meer belangrijke ontwikkelingen op het gebied van boomverzorging- en onderhoud. Zo verzorgt vakspecialist Henry Kuppen een lezing over de resultaten naar aanleiding van de grootschalige toepassing van nematoden bij het beheer van de Eikenprocessierups.Dennis de Goederen spreekt over de nieuwste controle en snoeimethode ter voorkoming van spontane takbreuk bij Populieren. Na afloop is er uitgebreide gelegenheid om na te praten en een drankje te drinken.

  Data en locaties:

  De agenda voor de Roadshow 2012 is als volgt:

  • Donderdag 18 januari – Amsterdam
  • Woensdag 25 januari – Assen
  • Woensdag 1 februari – Veenendaal
  • Woensdag 7 maart – Vught
  • Donderdag 8 maart – Houthalen, België (iets aangepast programma)

  Petzold-tekeningen gerestaureerd

  • 14 juli 2011

  De afgelopen maanden heeft Stichting In Arcadië twee 19de eeuwse ontwerptekeningen van Petzold laten restaureren door Marieke Kop, papierrestaurator te Nijmegen. Het betreft de aanleg van kasteel Middachten. De tekeningen zijn in aquarel en pen uitgevoerd. Ze waren echter door de tand des tijds beschadigd. De restauratie was terughoudend: alleen herstel daar waar moet en altijd reversibel! Met veel geduld is oppervlaktevuil en stof verwijderd met gumpoeder, rafelige randen en scheuren hersteld met Japans (Kozo-)papier en werden oude plakbandresten verwijderd. De tekeningen werden vervolgens “onder bezwaar” gelegd om ze weer mooi plat te krijgen en het stijfsel waarmee het Japans papier werd bevestigd droogde zo op dat de tekeningen ook weer veel steviger aanvoelen. Thans worden de tekeningen bewaard in zuurvrij papier in een speciaal op maat gemaakte zuurvrije kartonnen koker. De tekeningen waren namelijk te groot om te liggen: ze zijn respectievelijk 1 bij 1,4 en 1,6 bij 1,8 meter groot.