Stichting In Arcadië is een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. De werkmethode van Stichting In Arcadië is helder en inzichtelijk. Een cultuurhistorische waardestelling gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek vormt de onderlegger voor geïnspireerde en praktisch uitvoerbare planvoorstellen.

Wij maken herstelplannen en doen historisch onderzoek naar groen erfgoed op buitenplaatsen, stadsparken, begraafplaatsen, verdedigingswerken, kloostertuinen etc.

Alles wat we doen, dient de kennisbevordering en instandhouding van groen erfgoed en doen we zonder winstoogmerk.

We beheren een collectie over groen erfgoed met meer dan 3.500 boeken en een historisch archief bestaande uit originele 19de eeuwse tuinontwerpen, historische foto’s, ansichten en schriftelijk bronmateriaal.

Recente projecten en publicaties