Ons team

Ir P. (Peter) Verhoeff
Ir P. (Peter) VerhoeffLandschapsarchitect BNT

Ir P. (Peter) Verhoeff (1967) is als landschapsarchitect en groen erfgoed specialist werkzaam bij Stichting In Arcadië te Amersfoort. Voorheen was hij bij de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) werkzaam als landschapsarchitect en hoofd van de afdeling ‘planvorming en onderzoek’. Hij werkt mee aan historisch onderzoek, stelt waardestellingen op en maakt wervende ontwerpen voor restauratie en herbestemming van (groene) monumenten met een waardevolle historische tuin- en parkaanleg.

In de loop der jaren heeft Peter gewerkt aan een grote hoeveelheid projecten in binnen- en buitenland voor een breed scala aan opdrachtgevers. Daaronder zijn historische tuin- en parkaanleggen op landgoederen en buitenplaatsen, stadsparken, villatuinen en begraafplaatsen voor particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden.

Tevens heeft Peter in 2006 in opdracht van de Provincie Zuid-Holland het beleidsinstrument ‘landgoedbiotoop’ ontwikkeld. Dit beleidsinstrument is vervolgens in Nederland door veel overheden ingezet bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van historische buitenplaatsen.

Bij deze projecten blijkt dat naast een parate enorme kennis op het gebied van groene monumenten ook samenwerking met de opdrachtgever en overige adviseurs en betrokkenen een belangrijk factor is voor een geslaagd project.

Peter is tevens actief als docent op de TU Delft en aan de Has te den Bosch en is een veel gevraagd spreker op het gebied van groen erfgoed.

Drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel
Drs. R.H.M. (Ronald) van ImmerseelHistoricus

Drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel (1971) is als historicus en groen erfgoed specialist werkzaam bij Stichting In Arcadië te Amersfoort. Na zijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht heeft Ronald van Immerseel zich gespecialiseerd op het gebied van historische buitenplaatsen. Ruim twaalf jaar was Ronald als historicus verbonden aan het planbureau van Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. In deze jaren heeft hij veelvuldig gepubliceerd over kastelen en buitenplaatsen met hun groene omgeving, onder meer als redacteur van Historische Woonsteden en de jaarboeken van de Nederlandse Kastelenstichting. In 2008 coördineerde hij de Zeeuwse activiteiten in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Tot 2015 was hij bestuurslid van de Kastelenstichting Holland en Zeeland.

Thans verricht Ronald voor Stichting In Arcadië historisch onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van groen erfgoed. Hij is onder andere redacteur van de tijdschriften Arcadië en het Tuinjournaal (van de Nederlandse Tuinenstichting), adviseur van het bestuur van de stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen  en lid van de Beheer en Advies Commissie van Geldersch Landschap en Kasteelen. In 2012  schreef hij samen met Leo Hendriks  de landelijke Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek in opdracht van het College van Rijksadviseurs, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, Nationaal Groenfonds en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.

Ronald wordt regelmatig gevraagd als spreker op symposia en geeft ook in kleiner verband lezingen over groen erfgoed. Ronald publiceert regelmatig boeken over buitenplaatsen en kastelen.

Ir. J.D. (Jaap Dirk) Tump
Ir. J.D. (Jaap Dirk) TumpLandschapsarchitect
Jaap Dirk Tump (1988) is sinds november 2018 werkzaam als landschapsarchitect en groen erfgoed specialist bij Stichting In Arcadië te Amersfoort. Hij werkt hier mee aan restauratie- en herbestemmingsplannen van (groene) monumenten met een waardevolle historische tuin- en parkaanleg.

Jaap Dirk studeerde Landschapsarchitectuur (BSc en MSc) aan de Wageningen Universiteit met speciale aandacht voor historische geografie, militair-  en herinneringserfgoed. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich dan ook op de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht van de herdenkingsjaren 2014-2018. (‘On designing experienceable stories, in the unknown landscapes of the First World War’, 2014). Na zijn studie heeft Jaap Dirk gewerkt aan een breed scala van projecten in het groen erfgoed, onder andere als freelance landschapsarchitect en in dienst bij bureau Debie & Verkuijl te Renswoude, waar zijn interesse in historische buitenplaatsen en landgoederen werd aangewakkerd.

Ing. M.J. (Maartje) Bos
Ing. M.J. (Maartje) BosGroenbeheerder

Maartje Bos (1987) is als beheerder en Groen Erfgoed Specialist werkzaam bij Stichting In Arcadië te Amersfoort. Binnen de studie Tuin- en Landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein te Velp is ze afgestudeerd in de richting van Management Buitenruimte (BASc) met een specialisatie op het beheer van landgoederen. Ze is afgestudeerd op het landgoedbeleid van gemeente Brummen met een beheerplan voor Huis te Eerbeek. Voor Stichting In Arcadië werkt Maartje mee aan historisch onderzoek en waardestellingen en houdt zich bezig met cartografie en het beheer van historische tuinen, parken en landgoederen.

MA M. (Merel) HavermanHistorica
Merel Haverman (1992) is sinds september 2019 werkzaam als historicus bij Stichting In Arcadië te Amersfoort. Zij studeerde kunstgeschiedenis (BA) en Heritage and Memory Studies (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen haar master specialiseerde zij zich in de richting van historische buitenplaatsen en koninklijk erfgoed. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de wooncultuur van koning-stadhouder Willem III (1650-1702). Na haar studie heeft zij als freelancer voor verschillende instellingen cultuurhistorisch onderzoek verricht. Thans werkt zij voor Stichting In Arcadië mee aan historisch onderzoek naar groen erfgoed. Merel is tevens verbonden aan de Werkgroep Adelsgeschiedenis en redactielid bij tijdschrift Het Buiten.