ANBI-gegevens2018-05-28T07:24:54+00:00

ANBI-gegevens

Met ingang van 1 januari 2014 is voor ANBI-stichtingen verplicht de volgende gegevens te verstrekken:

Naam:

Stichting In Arcadië
Statutair gevestigd te Amersfoort

Fiscaal nummer:

823179291

Contactgegevens:

Stichting In Arcadië
’t Zand 44
3811 GC  AMERSFOORT
033-4480035
info@stichtinginarcadie.nl

Bestuur

Beloningsbeleid

Medewerkers van de stichting ontvangen een vast salaris zonder prestatiebonus of variabel salarisdeel. De salariëring is overeenkomstig gelijksoortige functies bij de rijksoverheid.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ken­nis over en instand­hou­ding van groen erfgoed.