Project Description

Overplaats Over-Holland, Breukelen

De buitenplaats Over-Holland een beeldbepalend onderdeel van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. Na verfraaiingen en uitbreidingen in de 18e eeuw was Over-Holland lang een van de meest prestigieuze buitenplaatsen in deze reeks. De overplaats is gelegen in een veenweidegebied, waarbij de parkaanleg is aangelegd op de hogere kreekruggen van de Vecht en de Ruige Aa en de weilanden zijn gesitueerd op de lager gelegen delen. Bijzonder is dat de oorspronkelijke geometrische structuur gaaf behouden is gebleven en dat elementen uit de vroege aanleg in landschapsstijl herkenbaar zijn.

In 1928 is de buitenplaats Over-Holland aangekocht door Stichting Het Utrechts Landschap, die de overplaats als openbaar wandelpark openstelde. Het is een van de top-buitenplaatsen in het bezit van het Utrechts Landschap, maar in de afgelopen jaren is de bijzondere cultuurhistorische aanleg, die overblijfselen minder goed beleefbaar geworden, onder andere door achterstallig onderhoud. Stichting Het Utrechts Landschap heeft Stichting In Arcadië daarom gevraagd om een herstel- en beheerplan, waarin met een helder geformuleerd streefbeeld richting wordt gegeven aan het beheer van de aanleg van de overplaats. Ten grondslag aan het herstel- en beheerplan liggen een eveneens door Stichting In Arcadië uitgevoerde historisch onderzoek, een inventarisatie van de actuele situatie en een waardestelling.

Opdrachtgever: Stichting Het Utrechts Landschap
Locatie: Nieuwersluis, Utrecht
Jaartal: 2017