Malieveld, Koekamp en Koekamplaan

Malieveld, Koekamp en Koekamplaan2017-09-18T13:51:19+00:00

Project Description

In opdracht van de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer verrichtte Stichting In Arcadië in 2015 onderzoek naar de wordingsgeschiedenis en cultuurhistorische waarden van de Koekamp

en het Malieveld in Den Haag. Koekamp en Malieveld maken onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht en van het Haagse Bos, dat tussen 1594 en 1606 wordt ingericht tot stadspark. Deze vroege aanleg maakt het Haagse Bos tot oudste stadspark van Nederland. In 2016 volgden vier deelonderzoeken: naar de ijskelders in de Koekamp, naar de herinrichting van de Koekamp door J.D. Zocher jr. in 1837, naar de geschiedenis van de herten en de hertenkamp en naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de boswachterij. Bovendien is een transformatiekader opgesteld dat handvaten biedt voor het revitaliseren van de cultuurhistorische waarden in het studiegebied.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag / Staatsbosbeheer
Locatie: Den Haag, provincie Zuid-Holland
Jaartal: 2015 – 2016