Landgoed Middachten: Het Kooibos

Landgoed Middachten: Het Kooibos2017-09-18T13:52:23+00:00

Project Description

Ten behoeve van het project 1Boom is er voor het Kooibos van landgoed Middachten een historisch onderzoek gedaan. Het bos is een morfologisch interessant gebied door zijn ligging op de steilrand waar de hogere zandgronden van de Veluwezoom overgaan in de laaggelegen broekgronden van het rivierdal van de IJssel.

De in 2013 voor het project 1boom gekapte eik bleek na het tellen van de jaarringen circa 185-190 jaar oud te zijn. Deze eik stond in het hoger gelegen driehoekige perceel eikenbos op de steilrand. Op 7 december 1824 vindt een “Verkooping van boomen, hakhout op dingsdags de 7e december 1824 van den Huize Middagten” plaats. Verkocht worden naast de hierboven reeds genoemde 13 percelen beuken verder nog “3 perceelen Eiken op de kooi” voor resp. 96, 120 en 80 gulden. Vier maanden later, op 8 april 1826 , vinden we in de rekeningenboeken de post voor de herplant waartoe de 1boom-boom behoorde: “8 april gepoot op de kooij”.