Project Description

 

De familie Zocher heeft bijna een eeuw lang, grofweg tussen 1780 en 1880, haar stempel gedrukt op de vormgeving van Nederlandse buitenplaatsen en parken. Vooral vader Johann David Zocher sr.en zoon Johan David jr. lieten een groot oeuvre na. Dat deden ze o.a. in de provincie Zuid-Holland, waar Zocherparken al zo’n 200 jaar een beeldbepalend onderdeel van het buitenplaatsenlandschap vormen. De in landschapsstijl aangelegde parken spelen door hun aantal en door hun historische ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol in het groene karakter van de Landgoederenzone Zuid-Holland.

De conditie van vrijwel alle Zocherparken in Zuid-Holland baart zorgen: de architectonische en botanische kwaliteit gaan zowel in structuur als in onderhoudstoestand achteruit. Dit komt door hun respectabele leeftijd en door onvoldoende op kennis gebaseerd beheer.

Stichting In Arcadië verrichte in het kader van het project ‘Kwaliteitsimpuls Zocherparken in Zuid-Holland’ samen met Korneel Aschman – advies en voorlichting voor Cultureel Erfgoed onderzoek naar de Zochers en hun werkwijze in het algemeen en de Zocherparken in Zuid-Holland in het bijzonder. De ontwerpstijlen van met name J.D. Zocher sr. en J.D. Zocher jr. zijn hierbij uitgebreid in beeld gebracht en dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd.

De onderzoeksresultaten hebben hun neerslag gevonden in een handreiking, waarin de specifieke werkwijze van J.D. Zocher sr. en jr. praktisch toegankelijk is gemaakt en toepasbaar is ten behoeve van gericht beheer van een Zocherpark. Het rapport geeft de juiste basis om de monumentale parken een duurzame toekomst te geven.

De kennis die in het project omtrent de Zocherparken is opgedaan en ontsloten, inspireert ook tot gefundeerd beheer en herstel van de andere monumentale parken in de Landgoederenzone Zuid-Holland en daarbuiten. Het project Kwaliteitsimpuls Zocherparken draagt daarmee bij aan een betere, gefundeerde bescherming van het groene erfgoed in de gehele Landgoederenzone Zuid-Holland.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de eerder genoemde gemeenten, provincie Zuid-Holland (in het kader van de zogenaamde erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland), het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Opdrachtgever: Erfgoedhuis Zuid-Holland, namens gemeente Leidschendam – Voorburg, gemeente Den Haag en werkorganisatie Duivenvoorde
Locatie: provincie Zuid-Holland
Partner: Korneel Aschman – Korneel Aschman Erfgoedadvies
Stagiaire: Merel Haverman – student Erfgoedstudies
Jaartal: 2016 – 2017
Website: www.zocherparken.nl