Project Description

Kasteelpark Elsloo, Elsloo

Het gebied dat momenteel bekend staat als ‘Kasteelpark Elsloo’ is sinds 2014 in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het kent een veelbewogen en complexe ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis die verschillende tijdlagen bevat. Het kasteel en het kasteelpark waren het centrum van een omvangrijk bezit en veelomvattend landgoed met een uitgestrekt areaal landerijen, boerderijen en bossen. Het huidige beheergebied ‘Kasteelpark Elsloo’ is het restant van dit omvangrijke landgoed, dat momenteel in bezit en beheer uiteen is gevallen. Het bestaat naast het historische kasteel en historische kasteelpark ook uit enige terreinen die tot het landgoed behoorden en die een oorsprong hebben als agrarisch cultuurlandschap.

De aanleiding voor het opstellen van het projectplan ‘Versterking cultuurhistorie’ is de wens van Stichting het Limburgs Landschap om dit bijzondere gebied te beheren met meer kennis over de cultuurhistorische aspecten en de waardevolle cultuurhistorisch waardevolle inrichting te versterken en voor het publiek beter beleefbaar te maken. Daartoe is door Stichting In Arcadië een streefbeeld opgesteld voor de inrichting en het beheer van het kasteelpark, waarmee de cultuurhistorische aspecten van de aanleg worden versterkt en voor het publiek beter beleefbaar worden gemaakt. Daarbij lag de nadruk op:

  • Het signaleren van aandachtspunten in de actuele situatie vanuit het cultuurhistorisch perspectief van het gebied;
  • Het opstellen van een streefbeeld voor de inrichting en beheer van het gebied met een cultuurhistorische onderbouwing;
  • Het uitwerken van een projectenlijst voor de realisatie van het streefbeeld.

Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap
Locatie: Elsloo, Limburg
Jaartal: 2018