Project Description

Landgoed Huis Doorn ligt aan de zuidzijde van de Utrechtse heuvelrug in het centrum van Doorn en is eigendom van de Rijksoverheid. Het landgoed geniet nationale en internationale bekendheid door de bewoning van Wilhelm II, ex-keizer van Duitsland, die Huis Doorn in 1919 kocht en er tot zijn overlijden in 1941 woonde. De geschiedenis van het huis en het omliggende complex gaat echter vele eeuwen verder terug. Het complex is momenteel een beeldbepalend onderdeel van de Stichtse Lustwarande, een lint van kastelen, buitenplaatsen en villa’s met omliggende tuinen, parken en bossen, die het landschap aan de zuidzijde van de Utrechtse Heuvelrug een bijzondere kwaliteit verlenen.

De Rijksoverheid heeft het initiatief genomen het park van Huis Doorn te herstellen en te revitaliseren. In dit kader is Stichting In Arcadië sinds 2014 betrokken bij het project voor historisch onderzoek en het opstellen van een ontwerp voor de tuin- en parkaanleg. Voor het ontwerp zijn de stappen doorlopen van een Masterplan, Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp, waarbij op verschillende momenten inspraakavonden zijn gehouden voor Museum Huis Doorn (Stichting tot Beheer van Huis Doorn), Stichting Vrienden van Huis Doorn en overige belanghebbende partijen.

Het ontwerp betreft de realisatie van een aantrekkelijk, duurzaam ruimtelijk raamwerk in Park Huis Doorn, dat ruimte biedt voor hedendaagse parkbeleving, natuurwaarden en creativiteit en tegelijkertijd de historische wortels van de tuin- en parkaanleg versterkt. De aanleg wordt gerevitaliseerd, hersteld en verjongd, zodanig dat de ruimtelijke beleving, het horticulturele niveau en de cultuurhistorische aspecten een nieuwe impuls en toekomstwaarde krijgen.
In het ontwerp is niet gestreefd naar een gedetailleerde reconstructie van de aanleg in een bepaalde periode in de ontwikkelingsgeschiedenis van Park Huis Doorn. De belangrijkste inspiratiebron vormt de ruimtelijke opzet en uitstraling die Park Huis Doorn had ten tijde van de bewoning door Wilhelm II. In deze periode is er sprake van een fraai samenspel tussen de oude tijdslagen in de parkaanleg, zoals de aanwezige structuurelementen in geometrische stijl (uit de 17e een 18e eeuw) en landschapsstijl (aangelegd rond 1800 naar ontwerp van Hendrik van Lunteren) en de tuinmode uit het begin van de 20e eeuw. De ex-keizer heeft hieraan nog typische elementen toegevoegd die de parkaanleg een specifiek keizerlijk tintje verlenen; zoals de houtplaats en allerlei elementen die zijn familiegeschiedenis en status als ex-keizer onderstrepen.

Op de website van de Rijksoverheid worden de vorderingen van het project bijgehouden.

Opdrachtgever: Rijksoverheid
Locatie: Doorn, provincie Utrecht
Partners: Bosland Adviesbureau, I. Borkent (ecoloog) / Limes Advies, L. van Dam (technische doorberekeningen VO/DO) / Rekaf advies & Beheer (Masterplan)
Jaartal: 2014 tot heden