Project Description

In opdracht van Stichting Hofje van Hoogelande maakt Stichting In Arcadië een ontwerp voor de inrichting van de Binnentuin en Zijtuin van dit Haagse Hofje aan de Johannes Camphuysstraat. Het Hofje is beschermd als Rijksmonument.
In 1669 werd door jonkheer Eduard van Hoogelande een hofje gesticht aan de Haagse Boekhorststraat; het Hofje van Hoogelande. In 1907 werd het hofje verplaatst naar de Johannes Camphuysstraat. Hier ontwierp de architect Wilhelmus Bernardus van Liefland (1857-1919) een nieuw hofje in neorenaissancestijl met bijbehorende tuinaanleg (www.hofjevanhoogelande.nl).
Om de monumentale aspecten van de tuinaanleg helder te krijgen wordt door  Stichting In Arcadië eerst historisch onderzoek naar de tuinaanleg verricht inclusief een cultuurhistorische waardestelling volgens de landelijke Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek. De uitkomsten van de waardestelling dient als uitgangspunt voor het op te stellen plan voor renovatie / herinrichting van de Binnentuin en de Zijtuin. Het doel is een ontwerp op te stellen dat het historische karakter van het Hofje van Hoogelande onderstreept maar tevens invulling geeft aan hedendaagse woon- en gebruikswensen.

Opdrachtgever: Stichting Hofje van Hoogelande
Locatie: Den Haag, provincie Zuid-Holland
Partners: L. van Dam (technische uitwerking en begeleidingsuitvoering) – Limes Advies
Uitvoering: De Wit Groenvoorziening BV
Jaartal: start project 2012 – opening 2018