Project Description

De als rijksmonument beschermde buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is de enige bewaard gebleven van oorsprong 17e-eeuwse buitenplaats van een Rotterdamse regentenfamilie. De voorloper van HetHuys ten Donck is vanaf circa 1400 een boerenwoning, die in de 15e eeuw in het bezit was van het klooster Sint Maartensdonck. In 1628 wordt de woning vervangen door een herenhuis, dat in 1746 werd vervangen door het huidige hoofdhuis. De naam ‘Huys ten Donck’ kan een verwijzing zijn naar de naam van het klooster, maar hangt waarschijnlijk samen met de middeleeuwse betekenis van het woord ‘don(c)k’, dat duidt op een hoogte of heuvel nabij een nat, laag of moerasachtig gebied.

In de toekomstvisie van de huidige eigenaar is een belangrijke rol weggelegd voor de tuin- en parkaanleg, die een essentieel onderdeel is van de historische buitenplaats Het Huys ten Donck. De buitenplaats heeft een zeer bijzondere tuin- en parkaanleg waarin diverse geschiedenislagen en tuinstijlen te onderscheiden zijn. Stichting In Arcadië is gevraagd een Masterplan op te stellen voor de tuin- en parkaanleg waarin met een helder geformuleerd streefbeeld richting wordt gegeven aan het beheer van de aanleg. Ten grondslag aan een Masterplan liggen historisch onderzoek, een inventarisatie van de actuele situatie en een waardestelling.

Opdrachtgever: Stichting Het Huys ten Donck
Locatie:  Ridderkerk, Zuid-Holland
Jaartal: 2017