Project Description

Het Berghuis te Naarden is een buitenplaats waarvan de geschiedenis als buitenplaats terug gaat tot in de 18e eeuw. De huidige eigenaar heeft Stichting In Arcadië gevraagd een wetenschappelijk onderbouwde rapportage op te stellen ten

behoeve van een NSW-aanvraag. In het rapportwordt de ontwikkelingsgeschiedenis van Het Berghuis als buitenplaats weergegeven en specifiek antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Is er sprake van een tuinaanleg van vóór 1850?
  2. Welke terreinonderdelen van de buitenplaats van vóór 1850 zijn in de actuele situatie nog herkenbaar aanwezig?
  3. Is er sprake van een architectonische verbondenheid tussen de parkaanleg en het huis?

Op basis van dit onderzoek is door het Ministerie van LNV in 2018 aan Het Berghuis de status van NSW-landgoed toegekend.

Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Naarden, Noord-Holland
Jaartal: 2017