Project Description

In opdracht van Gemeente Den Haag heeft Stichting In Arcadië historisch onderzoek verricht naar dit kasteel aan de Trekvliet. In het voorjaar van 2017 zal het kantoorgebouw dat voorhet kasteel staat worden gesloopt en vindt de herinrichting plaats van het terrein tussen kasteel De Binckhorst en de Binckhorstlaan. De vrijkomende ruimte zal een groene, parkachtige inrichting krijgen als ‘kasteeltuin’.

Het middeleeuwse kasteelcomplex De Binckhorst is één van de historische kastelen en buitenplaatsen die in de loop van de 20e eeuw zijn opgenomen in het stedelijk weefsel van de hofstad. Het kasteelcomplex was lange tijd een beeldbepalend element aan de Trekvliet in het open veenweidelandschap van de Binckhorstpolder. Vanaf het begin van de 20e eeuw ontwikkelt zich hier het grootschalige Haagse industrie- en bedrijventerrein De Binckhorst. Het hoofdgebouw van het kasteelcomplex is in deze tijd gerestaureerd, maar het verliest haar dienstgebouwen en het grootste deel van haar oorspronkelijke tuin- en parkaanleg. Hoewel het industrie- en bedrijventerrein de naam De Binckhorst draagt, verliest het kasteelcomplex hierbij ook haar beeldbepalende positie. Op dit moment worden het kasteel en de bijbehorende compacte tuinaanleg geheel omringd door hoge gebouwen en is het kasteelcomplex feitelijk niet zichtbaar / beleefbaar vanuit de omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Locatie: Den Haag, Zuid-Holland
Jaartal: 2016-2017