Project Description

Complex Mariënhave, Warmond

Het complex Mariënhave te Warmond kent een veelbewogen ontwikkelingsgeschiedenis. In het plangebied lag onder andere een middeleeuwse burcht, Dirks Steenhuis. Het complex zelf is verscheidene malen uitgebreid en fungeerde jarenlang (van ca. 1800 tot 1967) als Groot Seminarie van het Bisdom Haarlem. Het was het eerste rooms katholieke seminarie in de noordelijke Nederlanden. Als het seminarie in 1967 sluit worden de gebouwen door de Stichting Mariënstaete overgenomen en geschikt gemaakt voor de verpleging en verzorging van bejaarden.

De huidige eigenaar heeft plannen voor herontwikkeling. Omdat het complex een rijksmonument is en onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht van Warmond was er behoefte aan een gedegen onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het complex en de bijbehorende gronden, inclusief een waardestelling, dat kan dienen als toetsingskader en inspiratiebron voor het herontwikkelingsplan. Stichting In Arcadië heeft dit onderzoek in het najaar van 2017 uitgevoerd. Tevens onderdeel van het project was het opstellen van een ‘kansenkaart’, waarin per deelgebied een of meerdere aandachtspunten en kansen benoemd worden. De tuinhistorische waardering is hierbij als uitgangspunt gebruikt.

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
Locatie: Warmond, Zuid-Holland
Jaartal: 2017