Project Description

De historische buitenplaats Vredenoord te Den Haag heeft een achterpark in landschapsstijl dat dateert uit het begin van de 19e eeuw en is ontworpen door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher sr. (1763-1817), met latere aanpassingen door J.D. Zocher jr. (1791-1870).

Stichting In Arcadië is in 2014 door de eigenaar van Vredenoord gevraagd een herstelplan te maken voor het toentertijd enorm verwilderde en verruigde achterpark, waarin de vegetatie plaatselijk vrijwel ondoordringbaar was geworden. Uit onderzoek bleek dat het parkgebied nog wel veel authentieke elementen bevatte en een zeer hoge cultuur- en tuinhistorische waarde heeft.

Het herstelplan van Stichting In Arcadië beoogde de oorspronkelijke opzet en uitstraling van de aanleg te herstellen en de botanische rijkdom terug te brengen. Daarbij zijn de nog aanwezige authentieke elementen (waterpartijen, reliëf oude bomen bruggen en een folly) geconsolideerd en/of gerevitaliseerd en aangevuld met nieuw ontworpen elementen (paden, beplantingen en tuinsieraden) in de geest van J.D. Zocher sr.

De herstelwerkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Het resultaat is een aangenaam park met verrassend lange wandelingen dat zijn attractiewaarde heeft teruggekregen en een exemplarisch voorbeeld is van de hoge kwaliteit van het ontwerptalent van J.D. Zocher sr.

Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Den Haag – Zuid-Holland
Partners: Klaas de Boer – Historisch Groenbeheer
Uitvoerenden: Chris Portengen – Portengen Groen & Frans Meiland – Meiland Monumentaal Groenonderhoud
Jaartal: 2014 – 2017