Project Description

De historische buitenplaats ter Hooge is een fraaie buitenplaats ten westen van Middelburg. Op het eerste gezicht toont de aanleg als een jong volwassen park, maar voert in werkelijkheid eeuwen terug.

Op Walcheren bevonden zich in de eerste helft van de 18e eeuw ruim 200 buitenplaatsen verspreid over het gehele eiland. Belangrijke concentraties werden aangetroffen langs de noordwestelijke kuststreek en de oude Koudekerksestraatweg die van Middelburg naar Vlissingen voerde. Ter Hooge maakte deel uit van de groep buitenplaatsen die op een oude kreekrug langs deze westelijke uitvalsweg van Middelburg was gelegen.

Zoals elders in Nederland, zijn gedurende de neergaande economie in de tweede helft van de 18e eeuw en de 19e eeuw veel buitenplaatsen onder de slopershamer gevallen en verworden tot boerderijen of verdwenen. Een tweede zwarte periode gold de tien jaar tussen 1944 en 1954. De strategische ligging aan de monding van de Westerschelde zorgde ervoor dat de Geallieerden bij bombardementen de buitenplaatsen niet ontzagen. Dit mede omdat de Duitsers de parken als camouflage zagen voor hun bunkers. Voor de parken waren de inundaties funest. De parken van buitenplaatsen zoals ter Hooge en Toorenvliedt, die bijna een jaar in het zoute water hadden gelegen, waren geheel geruïneerd. Het kasteel zelf deed tijdens de inundaties zijn naam eer en hield door zijn hogere ligging droge voeten.

Het landgoed Ter Hooge in Middelburg door de jaren heen:

  • Tot 1696
  • 1696 – 1750
  • 1750 – 1806
  • 1806 – 1870
  • 1870 – 1944
  • 1944 – heden