Project Description

Buitenplaats Calorama, Noordwijk

De historische buitenplaats Calorama ligt aan de Gooweg te Noordwijk-Binnen. De buitenplaats omvat naast het hoofdhuis, het koetshuis en verschillende andere gebouwen, een tuin- en parkaanleg met een omvang van ongeveer 5 hectare. De opzet van het oude agrarische landschap met langgerekte houtwallen met ertussen de oorspronkelijke percelen voor kruiden-, bollen- en zadenteelt, dat voor de aanleg was, bepaalt de hoofdstructuur van de aanleg. Op de teeltpercelen werd omstreeks 1840 een rijk gedetailleerde tuin- en parkaanleg gerealiseerd. De buitenplaats lag oorspronkelijk buiten de bebouwde kom van Noordwijk en is in de tweede helft van de 20e eeuw ingesloten geraakt door woonwijken en drukke wegen. Eind 20e eeuw heeft de laatste eigenaar, H.M. baron Taets van Amerongen van Renswoude, van de buitenplaats Calorama het hoofdhuis geheel gerestaureerd en is sindsdien actief bezig met het behoud en de renovatie de tuin- en parkaanleg. Na zijn overlijden is de buitenplaats vererft aan de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen.

De samenwerking met de buitenplaats Calorama is reeds ontstaan in de periode van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB). De PHB heeft voor 2001-2010 een beheerplan geschreven om de tuin- en parkaanleg te behouden. In 2012 is door Stichting In Arcadië het beheerplan geactualiseerd en is er een visie met streefbeeld aan toe gevoegd. Na het overlijden van baron Taets van Amerongen staat de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen aan het roer om de tuin- en parkaanleg te restaureren. In drie jaar, 2018 tot 2020, zal de tuin- en parkaanleg gefaseerd aangepakt worden. Per fase zal Peter Verhoeff, Stichting In Arcadië, in samenwerking met Luc van Dam het restauratie- en herinrichtingsproces begeleiden.

Deze restauratie is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van B(l)oeiende Bollenstreek, een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen om de natuurlijke omgeving van deze gemeentes grensoverschrijdend te benaderen.

Opdrachtgever: Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen
Locatie: Noordwijk, provincie Zuid-Holland
Partners: L. van Dam (technische uitwerking en begeleidingsuitvoering) – Limes Advies
Uitvoering:  Blaauwendraat Landschapsverzorging en Marco Hulsebosch Tuinaanleg & Onderhoud
Jaartal: 2012 tot heden