Project Description

De teelt van leifruitbomen

In De teelt van leifruitbomen beschrijft J.M. Freriks uitvoerig in woord en met illustraties van P. Eskes de teelt, het opleiden en snoeien van (oude) fruitrassen die geschikt zijn voor de teelt als leivorm.

De teelt van leifruitbomen is een bijzonder waardevol lees- en naslagwerk als het gaat om de praktische teelt van leifruit. Deze specifieke vorm van fruitteelt, die vooral aan het eind van de negentiende eeuw opgang deed op buitenplaatsen, was, op een enkele buitenplaats na, vrijwel verdwenen maar staat opnieuw in
de belangstelling. Het opleiden en snoeien van deze vormbomen, dat wezenlijk verschilt van de snoei van vrijstaande fruitbomen, is een kunst op zich. Zoals de auteur pleegt te noemen een hovenierskunst die maar weinigen nog in de vingers hebben. Dit boek beschrijft uitvoerig, in woord en beeld, de teelt, het opleiden
en snoeien van vele oude fruitrassen van o.a. peer, appel, druif, moerbei enz. die geschikt zijn voor de teelt als leivorm.

Het boek is niet alleen bruikbaar voor de teelt van leifruit. De groeiregels en de hulpmiddelen vormen een goede basis om ook andere boomvormen, zoals leilinde, dakplataan e.d., op een juiste en evenwichtige wijze op te kweken. Kennis die ondanks zijn eenvoud maar bij weinigen bekend is.

Leifruitbomen zijn bijzonder geschikt voor kleine tuinen, ter verfraaiing van muren, gevels en schuttingen en wie het lukt om een kunstvorm op te kweken mag zich met recht de trotse eigenaar noemen van een boomvorm die maar zeer zelden in een tuin wordt aangetroffen.

Als u in enige mate beschikt over groene vingers en de kennis uit dit boek goed toepast, kunt u mooie leifruitbomen opkweken en onderhouden, die een sieraad zijn in uw tuin.

In 2011 heeft Stichting In Arcadië de heruitgave van de eerste druk uit 1997 verzorgd. Februari 2021 is de derde druk van het boek uitgekomen.

U kunt het boek bestellen door uw gegeven door te geven via de mail info@stichtinginarcadie.nl of door de verkoopprijs van het boek over te maken naar ons rekeningnummer onder vermelding van naam en adres. Het boek wordt dan verstuurd zodra de betaling binnen is.

Auteur: J.M. Freriks
Illustraties: P. Eskes
Uitgeverij: Stichting In Arcadië, Amersfoort
Uitgave: 2021
ISBN: 978-90-816558-1-1

NL: € 21,10 incl. verzendkosten
BE: € 27,10 incl. verzendkosten
Rekeningnr: NL25 RABO 0147 1415 24 / BIC: RABONL 2U