Buitenplaats Berkenrode: Masterplan en herbestemming

Buitenplaats Berkenrode: Masterplan en herbestemming 2017-09-18T13:51:25+00:00

Projectomschrijving

De complex historische buitenplaats Berkenrode gaat in oorsprong terug tot de 13e eeuw. Momenteel is de buitenplaats grotendeels eigendom van de Stichting Berkenrode. Om de doelstellingen van de stichting met betrekking tot het behoud en beheer van de buitenplaats na te kunnen streven stelde Stichting In Arcadië een Masterplan op met de volgende doelen:

  • Het ontwikkelen van een goed onderbouwde visie op het beheer en kwaliteitsverbetering van Berkenrode;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het inpassen van een drietal nieuwe woningen.
    Daartoe verrichtte Stichting In Arcadië historisch onderzoek, beschreef de actuele situatie en
    stelde een tuinhistorische waardestelling op. Naar aanleiding van de bevindingen stelde Stichting In Arcadië bovendien een concreet plan van aanpak op om de visie van Stichting Berkenrode op de toekomst van de buitenplaats vorm te kunnen geven.

Opdrachtgever: Stichting Berkenrode
Locatie: Heemstede, provincie Noord-Holland
Jaartal: 2015 – 2016