Project Description

Rond 2013 waren er diverse ontwikkelingen gaande op en rond landgoed Avegoor te Ellecom. Hoewel het landgoed niet is aangewezen als Rijksmonument, heeft het wel belangrijke cultuurhistorische waarden die bepalend zijn voor de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Een grondige cultuurhistorische beschrijving en waardestelling ontbrak echter lange tijd. Stichting In Arcadië voorzag in deze lacune met een grondig historisch onderzoek met als doel op objectieve en onafhankelijke wijze de cultuurhistorische waarde te stellen. Hoewel er over Avegoor weinig literatuur beschikbaar is en er nauwelijks primair archiefmateriaal is overgebleven, heeft het onderzoek bijzondere inzichten opgeleverd over de veelbewogen geschiedenis van het landgoed, met name over de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het landgoed in gebruik was als SS-Schule.

Opdrachtgever: Green NSW BV
Locatie: Ellecom, provincie Gelderland
Met medewerking van: Hotel Landgoed Avegoor
Jaartal: 2013