Park Daalhuizen: Historisch onderzoek en waardestelling

2018-06-07T14:42:02+00:00

Het huidige Park Daalhuizen is gesitueerd op de Veluwezoom en vormt de kern van een ooit veel grotere buitenplaats die voor het eerst genoemd wordt in het begin van de 16e eeuw. Daalhuizen wordt in 1794 als buitenplaats  [...]

Over-Holland, de overplaats: Herstel- en beheerplan

2019-01-11T14:01:08+00:00

De buitenplaats Over-Holland een beeldbepalend onderdeel van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. Na verfraaiingen en uitbreidingen in de 18e eeuw was Over-Holland lang [...]

Hoge en Lage Linie van Doesburg: cultuurhistorische waardestellingskaart

2018-06-08T14:48:05+00:00

De tussen 1701 en ca. 1730 aangelegde linies van Doesburg vormen samen het enige (relatief) gaaf bewaard gebleven voorbeeld van uitgebreide vestingswerken aangelegd volgens het (zuiver getenailleerd) Nieuw-Nederlands stelsel. In opdracht van Staatsbosbeheer maakte Stichting In Arcadië in 2016 een cultuurhistorische waardenkaart met bijbehorende notitie, waarop is aangegeven [...]