Kasteelpark Elsloo: Projectplan versterking cultuurhistorie

, ,

2018-06-08T14:46:40+00:00

Het gebied dat momenteel bekend staat als ‘Kasteelpark Elsloo’ is sinds 2014 in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het kent een veelbewogen en complexe ontstaans- […]

Over-Holland – de overplaats: Herstel- en beheerplan

, , , ,

2018-06-08T14:47:02+00:00

De buitenplaats Over-Holland een beeldbepalend onderdeel van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. Na verfraaiingen en uitbreidingen in de 18e eeuw was Over-Holland lang […]

Het Huys ten Donck: Masterplan

, , , ,

2018-06-08T14:47:22+00:00

De als rijksmonument beschermde buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is de enige bewaard gebleven van oorsprong 17e-eeuwse buitenplaats van een Rotterdamse regentenfamilie. De voorloper van Het […]

Buitenplaats Vredenoord: Herstel Zocheraanleg Achterpark

, , , ,

2017-09-18T13:50:57+00:00

De historische buitenplaats Vredenoord te Den Haag heeft een achterpark in landschapsstijl dat dateert uit het begin van de 19e eeuw en is ontworpen door […]

Kasteel Huis Bergh: Historisch onderzoek en herinrichting Voorplein

, , ,

2018-06-07T14:43:47+00:00

Kasteel Huis Bergh is een van de grootste en oudste kastelen van Nederland. Het complex ligt direct ten westen van het stadje ’s-Heerenberg in de  […]

Buitenplaats Berkenrode: Masterplan en herbestemming

, , ,

2017-09-18T13:51:25+00:00

De complex historische buitenplaats Berkenrode gaat in oorsprong terug tot de 13e eeuw. Momenteel is de buitenplaats grotendeels eigendom van de Stichting Berkenrode. Om de […]

Château Neercanne: ontwerp leifruitrekken

,

2018-03-01T14:52:01+00:00

De 17e-eeuwse terrassentuin van Château Neercanne bij Maastricht heeft veel zuid-georiënteerde keermuren die van oudsher worden gebruikt voor de teelt van leifruit. In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap […]

Wester-Amstel: Herstelde zichtassen

,

2018-05-28T09:34:56+00:00

De uitvoering van het herstelplan voor de zichtassen op buitenplaats Wester-Amstel naar ontwerp van Stichting In Arcadië verloopt door het zachte winterweer vlot. […]

Hofje van Hoogelande: Historisch onderzoek en ontwerp

, , ,

2017-09-18T13:54:09+00:00

In opdracht van Stichting Hofje van Hoogelande maakt Stichting In Arcadië een ontwerp voor de inrichting van de Binnentuin en Zijtuin van dit Haagse Hofje aan […]

Kruisdijkschans: Herinrichting

,

2017-09-18T11:57:08+00:00

In Zeeuws-Vlaanderen ligt, als onderdeel van de Staats-Spaanse linies, nabij Sluis de Kruisdijkschans. Deze schans is in de 18e eeuw geslecht en […]

Djoerang: Herbestemming koetshuis

, ,

2017-09-18T12:00:42+00:00

In verband met herbestemming van het koetshuis van Djoerang (Zoelen) wordt de omringende buitenruimte heringericht en de aangrenzende voormalige moestuin in structuur hersteld. Wij begeleiden de […]

Middachten: Herstel Mestlaan

,

2017-09-18T12:03:11+00:00

De parkaanleg van landgoed Middachten (De Steeg) bestaat op hoofdlijn uit een uitgebreide lanenstructuur rond landbouw- en bospercelen. De eigenaar wil structuuronderdelen herstellen die zijn […]

Huis Sevenaer: Beheerplan

, ,

2017-09-18T12:25:39+00:00

Stichting In Arcadië maakt een beheerplan voor de Gelderse buitenplaats Huis Sevenaer. Dit rijksmonumentale complex wordt gerestaureerd en deels herbestemd. […]