Kwaliteitsimpuls Zocherparken in Zuid-Holland

, , ,

2017-07-06T11:15:43+00:00

De familie Zocher heeft bijna een eeuw lang, grofweg tussen 1780 en 1880, haar stempel gedrukt op de vormgeving van Nederlandse buitenplaatsen en parken. Vooral […]

Buitenplaats Vredenoord: Herstel Zocheraanleg Achterpark

, , ,

2017-04-26T07:14:58+00:00

De historische buitenplaats Vredenoord te Den Haag heeft een achterpark in landschapsstijl dat dateert uit het begin van de 19e eeuw en is ontworpen door […]

Kasteel Huis Bergh: Historisch onderzoek en herinrichting Voorplein

, , ,

2017-04-21T11:44:28+00:00

Kasteel Huis Bergh is een van de grootste en oudste kastelen van Nederland. Het complex ligt direct ten westen van het stadje ’s-Heerenberg in de Achterhoek en […]

De Binckhorst: Historisch onderzoek en waardestelling

,

2017-04-21T08:59:31+00:00

In opdracht van Gemeente Den Haag heeft Stichting In Arcadië historisch onderzoek verricht naar dit kasteel aan de Trekvliet. In het voorjaar van 2017 zal het kantoorgebouw dat voor […]

Malieveld, Koekamp en Koekamplaan

, ,

2017-04-21T12:08:14+00:00

In opdracht van de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer verrichtte Stichting In Arcadië in 2015 onderzoek naar de wordingsgeschiedenis en cultuurhistorische waarden van de […]

Buitenplaats Berkenrode: Masterplan en herbestemming

, ,

2017-04-21T09:01:01+00:00

De complex historische buitenplaats Berkenrode gaat in oorsprong terug tot de 13e eeuw. Momenteel is de buitenplaats grotendeels eigendom van de Stichting Berkenrode. Om de […]

Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem: Historisch onderzoek

,

2017-04-21T09:05:01+00:00

In 2015 en 2016 verrichtte Stichting In Arcadië historisch onderzoek naar de tuin- en parkaanleg van Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem in Amersfoort. Het klooster, gelegen op de westflank […]

Bergsteijn: Panoramazicht

, ,

2017-04-21T09:05:52+00:00

In opdracht van Landgoed Middachten verrichtte Stichting In Arcadië een cultuurhistorische analyse van het panoramazicht te Bergsteijn, ten behoeve van een gewenste wijziging in het […]

Avegoor: Historisch onderzoek en waardestelling

,

2017-04-21T09:06:15+00:00

Rond 2013 waren er diverse ontwikkelingen gaande op en rond landgoed Avegoor te Ellecom. Hoewel het landgoed niet is aangewezen als Rijksmonument, heeft het wel belangrijke […]

De ‘Paterstuin’: Historisch onderzoek en waardestelling

,

2017-04-21T09:06:35+00:00

De kerk en kloostertuin van de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand Kerk te Roosendaal zijn beschermd als rijksmonument. De eerste tuin op deze locatie werd door de paters […]

Ploegpark: historisch onderzoek en waardestelling

, , ,

2017-04-26T07:45:40+00:00

De Ploeg is een ensemble van fabrieksgebouw en park in het Brabantse dorp Bergeijk, ontworpen en gebouwd in 1956-1959 door architect Gerrit Rietveld en tuinarchitect Mien Ruys. Fabriek en park zijn beschermd als Rijksmonument; het zijn beide toonaangevende monumenten uit de tijd van het Nieuwe Bouwen (periode 1915-1960). De Ploegstoffen [...]

Welkom op landgoed Oosterbeek

,

2017-04-21T09:08:09+00:00

In de periode van 2013-2015 heeft gemeente Den Haag veel werk verzet om het landgoed Oosterbeek op te knappen. Dit boekje geeft inzicht in de eigenaren en de historie, maar ook het hedendaags gebruikvan het landgoed […]

Landgoed Middachten: Het Kooibos

, ,

2017-04-21T09:08:39+00:00

Ten behoeve van het project 1Boom is er voor het Kooibos van landgoed Middachten een historisch onderzoek gedaan. Het bos is een morfologisch interessant gebied door zijn ligging op de steilrand […]

Hofje van Hoogelande: Historisch onderzoek en ontwerp

, ,

2017-04-21T09:11:08+00:00

In opdracht van Stichting Hofje van Hoogelande maakt Stichting In Arcadië een ontwerp voor de inrichting van de Binnentuin en Zijtuin van dit Haagse Hofje aan […]

Rijksgebouwendienst: Inventarisatie groen erfgoed

,

2017-04-21T09:11:52+00:00

In opdracht van de Rijksgebouwendienst werken wij aan de inventarisatie en quick scan van de groene buitenruimte bij monumenten die eigendom zijn van de Staat. […]

Akerendam: Expositie

,

2017-04-21T09:12:26+00:00

Buitenplaats Akerendam (Beverwijk) organiseert in het kader van het themajaar ‘2012 – jaar van de historische buitenplaats’ de expositie ‘Vijf eeuwen bloemperken op Akerendam’. De expositie bestaat uit een buitenonderdeel […]

Richt­lijnen Tuin­historisch Onder­zoek

, ,

2017-04-21T09:24:26+00:00

In voorjaar 2012 heeft Stichting In Arcadië in opdracht van het Rijk samen met methodoloog Leo Hendriks van de Rijksgebouwendienst de nationale Richtlijnen voor Tuinhistorisch […]

Otterspoor: NSW-advies

,

2017-04-21T09:24:43+00:00

Stichting In Arcadië heeft historisch onderzoek verricht in het kader van de NSW-rangschikking voor buitenplaats Otterspoor, gelegen aan het Zandpad te Maarssen. De landschappelijke aanleg van Otterspoor was in de 19de eeuwnauw verbonden met die […]

Goohorst: Herbestemming

,

2017-04-21T09:16:45+00:00

Stichting In Arcadië verrichtte in het kader van herbestemming van het Achmeaterrein te Noordwijk cultuurhistorisch onderzoek. Daarbij kwamen het kantoorterrein, de Villa’s Goohorst en Tanah Wangi en […]

Beetsterzwaag & Olterterp: Belvedèreproject

,

2017-04-21T09:16:53+00:00

Onder leiding van de Bosgroep Noord-Oost Nederland is het Belvedereproject ‘Ontwikkelingsvisie Parklandschap Beetsterzwaag & Olterterp’ […]

Kruisdijkschans: Herinrichting

,

2017-04-21T09:16:15+00:00

In Zeeuws-Vlaanderen ligt, als onderdeel van de Staats-Spaanse linies, nabij Sluis de Kruisdijkschans. Deze schans is in de 18de eeuw geslecht en omgevormd tot buitenplaats. In de afgelopen eeuw is de buitenplaats […]

Verborgen Buitens Walcheren

, , ,

2017-04-21T09:17:35+00:00

Walcheren kende in de Gouden Eeuw meer dan 200 buitenplaatsen. Kastelen, landhuizen of grote boerderijen. In de loop der jaren zijn de meeste verdwenen maar wie goed kijkt in het huidige […]

Huis Sevenaer: Beheerplan

, ,

2017-04-21T09:19:16+00:00

Stichting In Arcadië maakt een beheerplan voor de Gelderse buitenplaats Huis Sevenaer. Dit rijksmonumentale complex wordt gerestaureerd en deels herbestemd. […]