Publicatie Hét Nederlandse Kassenboek in volle gang

In 1998 is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) begonnen met het vergaren van kennis over de geschiedenis van kassen en glastuinbouw in Nederland. Een enorme hoeveelheid interessant materiaal is boven water gekomen en verdiept door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de RCE en specialisten en vakmensen in het veld. Het belang van kassen en glastuinbouw voor de Nederlandse cultuur en economie is enorm, maar het uitgeven van de onderzoeksresultaten – genoeg materiaal voor een omvangrijk boekwerk van 700 pagina’s en 800 afbeeldingen – bleek lang een lastige zaak. Actuele ontwikkelingen zoals printing on demand bieden echter nieuwe kansen. Stichting In Arcadië is daarom een project gestart om de beschikbare informatie op een moderne manier voor een breed publiek te ontsluiten: er wordt een boek vormgegeven dat op een speciaal daartoe ontworpen website in zijn geheel doorzocht kan worden. Op deze manier komt de kennis gratis beschikbaar via internet. Bezoekers kunnen straks op de website intekenen voor een gedrukt exemplaar, dat wordt aangeboden tegen kostprijs en zonder winstoogmerk.

Hét Nederlandse Kassenboek (werktitel) wordt het standaardwerk over de geschiedenis en ontwikkeling van kassen in Nederland. Met de publicatie wordt kennis over de historie, het gebruik en de architectuur van kassen gratis beschikbaar gesteld en doorgegeven. De hoofdstukken variëren in onderwerp van de algemene geschiedenis en ontwikkeling van plantenkassen in Nederland tot hoofdstukken over glastuinbouw in het Westland, kassen bij buitenplaatsen, kloosters, universiteiten etc., en informatie over het beheer en behoud van kassen. Omdat veel kassen verwaarloosd zijn en kennis over de omgang met historische kassen verloren gaat, is de kwestie urgent: waardevol erfgoed dreigt te verdwijnen en raakt in onbruik.

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat dankzij financiële bijdrages van verschillende fondsen, instellingen en particulieren het benodigde bedrag voor de digitale publicatie het Kassenboek bijeen is. Dat betekent dat het project van start is! Inmiddels zijn de redactiewerkzaamheden afgerond en is de vormgever begonnen met het opmaken van het boek en de website. De officiële lancering van de website staat gepland voor het najaar van 2019.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Stichting In Arcadië,
contactpersoon Nina Wijsbek: t. 033 4480035 / 06 41113961; w. www.stichtinginarcadie.nl;
e. wijsbek@stichtinginarcadie.nl